แผนการตลาด

ด้านที่ 1 โบนัสจากการขายปลีก

ด้านที่ 2 โบนัสจากการแนะนำ รับ 3 ข้อ

ด้านที่ 3 โบนัสจากการยืนยันสิทธิ์ รับ 3 ข้อ 

ด้านที่ 4 All Sale Cash Back

ด้านที่ 5 โบนัส Matching

 

ด้านที่ 6 โบนัสผู้นำบริหาร

ด้านที่ 7 โบนัสโปรโมชั่น 3 ข้อ

Visitors: 2,738,435