กิจกรรม CSR

บริษัท มารวยด้วยกัน

เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโนนศรีสำราญ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

 

บริษัท มารวยด้วยกัน

เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย

28 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

 

บริษัทมารวยด้วยกันร่วมบริจาค 30,000 บาท และขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้  สาธุๆๆๆ

 

 

บริษัทมารวยด้วยกันร่วมบริจาค 10,000 บาท

 บริษํทมารวยด้วยกันขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมารวยด้วยกัน และร่วมสร้างบุญกุศลไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไป...เทอญจากยอดขายทุกกล่อง บริษัทมารวยด้วยกันสมทบเข้ากองทุน มารวยด้วยกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น ศาสนา โรงเรียน ชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 2,691,064