โบนัสโปรโมชั่น

โบนัสด้านที่ 7 รอบที่ 3 ของเดือน มกราคม ตัดรอบ 21-31 ม.ค. 2560  

 

   

                โบนัสด้านที่ 8  โบนัสรหัสเจน                

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลรอบต่อไป 4 กุมภาพันธ์ 2560

ร่วมกันลุ้นร่วมกันเชียร์ รอบเดือนมกราคมนี้


               โบนัสด้านที่ 9     เพื่อแผ่นดิน                 

สมาชิกทุกท่านมีส่วนร่วมกันในมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี้ เพื่อแผ่นดินไทย ลูกหลานไทย เพื่อความภาคภูมิใจของเราทุกๆ คน 

   บริษํทมารวยด้วยกันขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมารวยด้วยกัน และร่วมสร้างบุญกุศลไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไป...เทอญจากยอดขายทุกกล่อง บริษัทมารวยด้วยกันสมทบเข้ากองทุน มารวยด้วยกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น และวันนี้ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยซับน้ำตาชาวใต้ 10,000 บาท

    บริษํทมารวยด้วยกันขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมารวยด้วยกัน และร่วมสร้างบุญกุศลไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไป...เทอญจากยอดขายทุกกล่อง บริษัทมารวยด้วยกันสมทบเข้ากองทุน มารวยด้วยกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น ศาสนา โรงเรียน ชุมชน

 

             โบนัสด้านที่ 10   ผู้สูงวัย              

ตัดยอดทุกวันที่ 28 ของเดือน รับเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน

       เปรียบเสมือนเป็นโบนัสกตัญญู ดูแลผู้สูงอายุ  ส่งหลักฐานการขอสิทธิ์ผู้สูงวัยมาที่แอดมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ทางไลน์)  (ส่งหลักฐานมาดังนี้่ 1.รหัสสมาชิก /2.ภาพถ่ายบัตรประชาชน)  

 

 ยื่นเรื่องมาได้สิทธิ์ 63 ท่าน แต่มีเงินโคต้า 76 ท่าน เงินยังเหลือสมทบเดือนหน้า นะจ้า

Visitors: 200,326