เงินช่วยเหลือสมาชิก

 

         โบนัสที่ 15 โบนัสให้การช่วยเหลือสมาชิก บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของสมาชิก ดุจ      เป็นครอบครัวมารวยด้วยกัน จึงขอมอบความช่วยเหลือให้สมาชิกทั้ง 4 ด้าน ( เกิด เจ็บนอน

     โรงพยาบาล เสียชีวิต ไฟไหม้ ) โดยมีเกณฑ์การสะสมเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิก 

    จากยอดขาย ดังนี้

 1. ถุงละ 5 บาท จากการเจนเพื่อกินซ้ำ

 2. ถุงละ 3 บาท จากการเจนเพื่อสมัครสมาชิก หรือเจนเพื่อรักษาสภาพสมาชิก

 

  

       ขอเป็นกำลังใจ สู้ๆๆ อย่าได้ท้อ

 อุแว้ๆๆ เกิดมาโชคดี รับทรัพย์ ขอให้ร่ำรวย โชคดี มีบุญวาสนา เฮงๆๆ


Visitors: 200,328